Vi bruger cookies

Ved at bruge sitet acceptere du dette. "nej tak til cookies"

Læs vores cookiepolitik

Hånd med lille hus

Godkendte foreninger og oplysningsforbund kan låne ledige faciliteter i Glostrup Kommunes ejendomme. Lokalerne kan lånes både for en hel sæson eller på enkelte dage.

 
Når lokaler fordeles for en hel sæson, sker det ud fra ønsker, tidligere benyttelse/udnyttelse samt Folkeoplysningslovens krav om som udgangspunkt at prioritere børn og unge først, dernæst undervisning for voksne og til sidst aktiviteter for voksne. Du ansøger om lokaler for en sæson ved at sende et ansøgningsskema. Se en oversigt over ansøgningsfrister her. 

Glostrup Kommune råder over nedenstående mødelokaler og forsamlingssale. Til enkeltlån kan en del af dem bookes i Bookingportalen. Har du ikke en kode til bookingportalen kan du sende en mail til os. Du kan se under hvert enkelt sted, hvordan du booker lokalerne. 

Du kan læse om lån af idrætsfaciliteter på Glostrup Idrætsanlægs hjemmeside.

Glostrup Fritidscenter

Glostrup Fritidscenter ligger på Christiansvej 2 og rummer en række mødelokaler.  Lokaler i Fritidscentret bestilles ved henvendelse til Fritidscentret via mail eller pr. telefon: 4345 1646.

 • Mødelokale 1:    50 personer, fast bordopstilling

 • Mødelokale 2:    18 personer, fast bordopstilling

 • Mødelokale 3:    12 personer, fast bordopstilling

 • Mødelokale 4:    35 personer, fast bordopstilling

 • Storrum:            200 personer ved bordopstilling og 300 ved auditorieopstilling

 • Fællessalen:       Henholdsvis 20, 70 eller 110 personer, fast bordopstilling. Ændringer i bordopstillingen kan bestilles, mod betaling, senest 8 dage forud.  

Café Fri betjener brugerne af mødelokalerne i Glostrup Fritidscenter med mad og drikkevarer. Bestillinger skal ske senest 3 dage før et møde/arrangement på cafe.fri@glostrup.dk eller tlf. 43 96 81 15. Se også www.cafefri.dk. Det er ikke tilladt at medbringe egne drikke- eller fødevarer. 
Av-udstyr kan bestilles i Fritidscentrets information på telefon 4396 6925 senest 3 dage før benyttelsen. Lokalerne kan benyttes dagligt fra 8 – 23 og weekend fra  9 – 17.

Glostrup Gamle Præstegård

 
Glostrup Gamle Præstegård ligger på Hovedvejen 134 og rummer 1 mødelokale med projektor med plads til 20 personer og  tilhørende grupperum - i alt er der plads til 40 personer.

Mødelokalerne i præstegården deles fra 2017 med Byhistorisk Hus, hvor man udover Lokalhistorisk Arkiv kan finde andre lokalhistoriske aktører og foreninger.

Det betyder, at der kun kan bookes lokaler til enkeltstående arrangementer og ikke til faste møder mv.

Lokalerne bookes hos Lokalhistorisk Arkiv på lokalhistorisk@glostrup.dk eller tlf.: 4346 8590

Fra d. 1/2 2017 vil der være en længere periode, hvor lokalerne ikke er tilgængelige pga. indretningen af Byhistorisk Hus. 

Leragergård

 
Leragergård ligger på Vældegårdsvej 30 og huser 3 mødelokaler med fast bordopstilling. Leragergård kan rumme i alt 50 personer. Der er køkkenadgang og i gangen findes et foreningsskab med almindeligt køkkenservice. I køkkenet findes udvidet køkkenservice til brug ved privat udleje. Foreninger kan låne dette service mod et gebyr.  Lokalerne kan bestilles ved henvendelse til Glostrup Idrætsanlæg via mail eller pr. telefon: 4345 1646 

Hvissingehallen

På 1. sal i Hvissingehallen er et mødelokale med plads til 15 personer. Lokalet kan bestilles ved henvendelse til  Glostrup Idrætsanlæg via mail eller pr. telefon: 4345 1646 

Glostrup Idrætspark

Glostrup Idrætspark på Stadionvej 80 råder over 5 mødelokaler, der hver har plads til 20 personer. Derudover er den tidligere restauration "Restauranten" indrettet som selskabslokale, der kan rumme op til 100 personer. Hvis "Restauranten" og mødelokalerne udlånes samlet, kan lokalerne benyttes af 250 personer. Bemærk, Restauranten kan tidligst bestilles 6 måneder før den ønskede dato. I tilknytning til lokalerne findes et køkken med køkkenservice, der udlånes til foreninger mod et gebyr. Der er trådløst netværk samt mulighed for lån af projektor, konferenceanlæg mv. Lokalerne kan bestilles ved henvendelse til Glostrup Idrætsanlæg via mail eller pr. telefon: 4345 1646 

Glostrup Bibliotek

Bibliotekssalen i Glostrup Biblioteks har plads til 220 personer ved bordopstilling og 300 personer ved auditorieopstilling. Der er trådløst netværk samt projektor og lydanlæg. Udstyret skal bestilles senest 5 dage før et arrangement.  I forbindelse med salen er der elevator og handicaptoilet samt adgang til anrettekøkken. Salen kan lånes dagligt fra 8 – 23 og weekend fra 9 – 23. Udenfor bibliotekets betjente åbningstid er der nøgleordning. Nøglen hentes i ekspeditionen. Bibliotekssalen kan reserveres via Bookingportalen eller ved at sende en mail til Glostrup Bibliotek.
Der er mulighed for køb af hjælp til opstilling og nedtagning af borde og stole mod betaling. Betjentbistand stilles vederlagsfrit til rådighed til seniorforeninger (§79 foreninger). Ved arrangementer med over 150 deltagere skal der af hensyn til brandsikkerhed være en vagt til stede. Anmodning om vagt ved store arrangementer samt hjælp til opstilling og nedtagning af borde og stole skal ske senest 5 uger før benyttelse til Glostrup Bibliotek på telefon 4323 6820 eller mail til biblioteket.  

Glostrup Skole, Nordvang

Aulaen i Nordvang kan afhængig af opstilling rumme plads til følgende antal personer: 
 • Uden borde og stoleopsætning:    250 personer
 • Med borde og stoleopsætning:     150 personer
 • Auditorieopstilling:                      365 personer
 • Receptionsopstilling:                   420 personer

Aulaen udlånes med nøgleordning på hverdage til kl. 23.00. Ved arrangementer, hvor nøgleordning ikke er mulig, skal der betales for vagtbistand. Aulaen udlånes normalt ikke i weekender. I Glostrup Skole, Nordvang er også en teatersal med plads til 225 personer. Lokalerne kan lånes ved henvendelse til skolen via mail til nordvangskolen@glostrup.dk. Se iø. vejledning i brug af skolelokaler

Musisk sal, Glostrup skole, Vestervang

På Glostrup Skole,Vestervang kan du låne Musisk Sal, der afhængig af opstilling har plads til følgende antal personer:

 • Bordopstilling uden klaver og scene:140 personer

 • Bordopstilling med klaver og scene: 100 personer

 • Receptionsopstilling uden bordopstilling med klaver og scene: 400 personer 

Fra Musisk Sal er der adgang til anrettekøkken. Udlån af lokalet er med nøgleordning. Lokalerne kan lånes ved henvendelse til skolen via mail til vestervangskolen@glostrup.dk. Se iø. vejledning i brug af skolelokaler

Musisk sal kan lånes mandag - torsdag 08.00 - 22.00 samt fredag og lørdag 08.00 - 07.00 den efterfølgende dag. 

Ved arrangementer med over 150 deltagere skal der af hensyn til brandsikkerheden være en vagt tilstede. Vagten bestilles hos Vestervangs tekniske serviceleder på telefon 4320 7000 senest 5 uger før benyttelsen.
 

Tumlesalen, Glostrup Skole, Ejby

Tumlesalen på Glostrup Skole Ejby kan lånes ved henvendelse til Glostrup Skole, Nordvang via mil: nordvangskolen@glostrup.dk 

Fællesrum, Glostrup Skole, Skovvang

I Skovvang kan du låne 2 fællesrum, der hver kan rumme op til 150 personer.Lokalerne kan lånes ved henvendelse til skolen via mail til skovvangskolen@glostrup.dk. Se iø. vejledning i brug af skolelokaler. Udlånet er normalt med nøgleordning.  

Klasse- og faglokaler 

På Glostrup Skole, Søndervang kan du låne klasse- og faglokaler skoletid. Dagligt udlånes lokalerne til kl. 22.30 og lørdage i tidsrummet kl. 08.00 - 14.20. Ved konkret ansøgning kan enkelte af lokalerne lånes med nøgleordning i weekender og skoleferier. I Glostrup Skole, Nordvang udlånes kun formnings-, sløjd-, håndgernings- og hjemkundskabslokalet, og lånet er med nøgleordning. Glostrup Skole, Ejby udlånes kun med nøgleordning. Lokalerne kan lånes ved henvendelse til skolen. Se iø. vejledning i brug af skolelokaler

Aktivitetscenter Sydvestvej

I Aktivitetscentret på Sydvestvej har du mulighed for at låne lokaler fra kl. 17-23 på hverdage samt i weekender fra 9-23. Lokalerne er med nøgleordning og kan bookes via mail. Der er følgende lokaler:

 • Cafe med plads til 25 personer.
 • Fællesrum med plads til 80 personer.
 • Grupperum som er to lokaler med plads til i alt 20 personer.