Vi bruger cookies

Ved at bruge sitet acceptere du dette. "nej tak til cookies"

Læs vores cookiepolitik

Støtte til frivilligt socialt arbejde (§18)
Glostrup Kommune afsætter årligt et beløb til støtte for frivilligt socialt arbejde, som frivillige sociale organisationer, foreninger og andre grupperinger kan søge.
Frivilligt socialt arbejde er arbejde som:

  • er frivilligt, dvs. arbejdet udføres uden fysisk, økonomisk eller retslig tvang
  • er ikke-lønnet (men der kan godt være tale om godtgørelse for omkostninger) udføres over for andre end ens familie
  • er til gavn for andre end en selv
  • er af formel karakter, dvs., at aktiviteten skal foregå inden for rammerne af en organisation, forening, anden form for organisering, projekt eller aftalt frivilligt arbejde.

Det er Kultur- og Fritidsudvalget, der behandler ansøgninger og bevilliger tilskud efter indstilling fra Center for Kultur og Borgerkontakt.

Støtte til opstart af nye sociale aktiviteter eller udvidelse af eksisterende sociale aktiviteter
Glostrup Kommune støtter frivillige sociale organisationer, foreninger og andre grupperinger med opstart af nye aktiviteter eller udbygning eksisterende sociale aktiviteter.

Hvem kan søge?

Frivillige sociale foreninger, organisationer og andre grupperinger. Der gives ikke støtte til enkeltpersoner.
Foreninger/organisationer/grupperinger, der ikke er forankret i Glostrup Kommune, men har tilknyttet Glostrup borgere, kan søge om tilskud. Tilskuddet kan gives forholdsmæssigt i forhold til andel af Glostrup borgere.
Foreninger, som modtager andre tilskud fra kommunen fx § 79 til seniorforeninger eller foreninger under folkeoplysningsloven eller anden kommunal støtte kan ikke søge tilskud efter §18 med mindre, der er tale om nye aktiviteter med socialt sigte.
 

Hvad gives der tilskud til?

Projekter og aktiviteter, hvor den frivillige indsats er kernen i aktiviteterne
Der skal være et klart socialt formål med den frivillige aktivitet og indsats. Det vil sige aktiviteter, der retter sig mod forskellige udsatte målgrupper. Eksempelvis udsatte børn og unge, ældre, personer med et handicap og udsatte eller vanskeligt stillede grupper.
Vi lægger vægt på, at indsatsen dels er til glæde og støtte for Glostrup Kommunes borgere, og dels er et godt supplement til kommunens øvrige sociale tilbud. 
Vi kan i særlige tilfælde yde tilskud til undervisning af frivillige. 
Som udgangspunkt giver vi ikke tilskud til forplejning og udflugter. Undtaget er forplejning til frivillige i mindre omfang fx kaffe til netværksmøder og særlige projekter.

Hvad lang er bevillingsperioden?

I kan få tilskud for et år eller for en treårig periode alt efter projekt og indsats. Treårige bevillinger gives, hvis det er af stor betydning for projektet med stabilitet og en kontinuerlig støtte. Tilskud bevilget for flere budgetår udbetales for et år ad gangen.
Hvis ansøgningen om en treårig aftale ikke imødekommes behandler Kultur- og Fritidsudvalget ansøgningen på lige fod med de øvrige §18 ansøgninger, dvs. som etårig bevilling.
Ved ansøgning om tilskud til opstart af nye aktiviteter eller udvidelse af aktiviteter, afhænger bevillingsperioden af hvornår på året I søger.

Hvornår er der ansøgningsfrist?

Ansøgningsfristen for tilskud til eksisterende projekter er 1. september. Du får svar på ansøgningen ultimo december.

Ansøgning om tilskud til nye aktiviteter eller udvidelse af eksisterende aktiviteter kan ske løbende.  Du får svar på din ansøgning så snart Kultur- og Fritidsudvalget har behandlet ansøgningen.

Hvordan søger jeg?

Alle ansøgninger vurderes individuelt, og det er en forudsætning, at du benytter Glostrup Kommunes ansøgningsskema om støtte til frivilligt socialt arbejde til ansøgning. Link til skema her

Du skal vedlægge forskellige bilag til ansøgningen, se hvilke under punkt 7 i ansøgningsskema. Vi kan dispensere for vedtægter og regnskab, hvis foreningen er i opstartsfasen.

Ansøgningen sendes til kultur@glostrup.dk eller

Glostrup Kommune
Center for Kultur og Borgerkontakt
Team Kultur og Idræt
Rådhusparken 2
2600 Glostrup

Kan vi låne lokaler?

Foreninger, der laver frivilligt socialt arbejde kan låne lokaler til fx møder. Læs mere om lån af lokaler her.

Hvem har fået tilskud i 2019

Bevilget tilskud 2019

Forening

Tilskud 2019

Foreningen Familierum, Glostrup

58.200

Børns Vilkår

28.000

Astma- og Allergiforeningen

1.600

Nyreforeningen

2.025

Ældre Sagen, Spisevenner

23.000

Lænken

21.500

Danske Døvblinde

3.825

UngeEksperterne i Dit Rum

78.500

 

Bevilget tilskud 2017-2019

Forening

Tilskud 2019

Det Udgående Team

6.000

Seniorklubben Ejby

3.000

Høreforeningen

7.000

Røde Kors

11.000

Ældre Sagen, Besøgsvenner

1.798

Ældre Sagen, Tryghedsopkald

3.454

Børns Voksenvenner

20.000

 

Bevilget tilskud 2019-2021

Forening

Tilskud 2019

Unge For Ligeværd, Storkøbenhavn

19.400

Positivgruppen

4.000

Mænds Mødested

7.000

Dansk Folkehjælp

31.500

Hvem har fået tilskud i tidligere år

Bevilget tilskud 2016

Foreningens navn

Ansøgt i kr.

Bevilget

i kr.

Dansk Folkehjælp

34.000

26.500

Foreningen Familierum, Glostrup

43.750

30.250

Glostrup Lænkeforeningen

30.000

18.750

Børns vilkår

26.420

26.420

Børns Voksenvenner

20.000

20.000

Astma- Allergi Foreningen

5.200

5.200

Dansk Blindesamfund

30.000

17.000

Døveforeningen 1866

28.985

18.300

Brohusklubben

4.062

3.200

Bedre Psykiatri

24.500

24.500

I alt

246.917

190.120


Bevilget tilskud 2016, sidste år af treårig bevilling   

Foreningens navn

Ansøgt i kr.

Bevilget

i kr.

Ældresagen, Besøgsvenner

1.678

1.678

Det Udgående Team (Lænken)

6.000

6.000

Ejby Seniorklub

3.000

3.000

Høreforeningen, Glostrup

6.600

6.600

 I alt  17.278  17.278 
     
 Bevilget i 2016, for et  år    
 Røde Kors, integration  af flygtninge     34.747  16.747
 Ældresagen,  spisevenner  19.300  19.300

I alt

54.047

36.047


Bevilget tilskud for 2016/2017/2018

Foreningens navn

Ansøgt i kr.

Bevilget

i kr.

Unge For Ligeværd. Storkøbenhavn (UFL)

16.800

16.800

Positivgruppen

4.000

4.000

Udviklingshæmmedes LandsForbund (ULF)

20.600

18.100

I alt

41.400

38.900


 

Bevilget tilskud 2017

Nr.

Forening

Ansøgt i kr.

Administrationens anbefaling i kr.

1

Dansk Folkehjælp

26.500

26.500

2

Foreningen Familierum, Glostrup

61.450

61.450

3

Glostrup Lænkeforeningen

30.000

30.000

4

Børns vilkår

24.372

24.372

5

Astma- Allergi Foreningen

4.800

300

6

Nyreforeningen

8.000

2. 250

7

Døveforeningen 1866

33.390

2.175

8

Brohusklubben

4.938

780

9

Ældresagen, spisevenner

19.300

19.300

10

Danske Døvblinde

2.088

2.088

 

I alt

214.838

166.965

 

                     Bevilget tilskud 2017/2018/2019

 

Nr.

Forening

Ansøgt tilskud i 2017-i kr.

Adm.s anbefaling i kr.

Ansøgt tilskud i 2018-i kr.

Adm.
Anbefalingi kr.

Ansøgt tilskud i 2019-i kr.

Adm. anbe-faling i kr.

 

11

Det Udgående Team (DUT)

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

 

12

Seniorklubben Ejby

3.000

3.000


3.000


3.000


3.000


3.000

 

13

Høreforeningen

6.500

6.500

9.300

9.300

7.000

7.000

 

14

Røde Kors

11.000

11.000

11.000

11.000

11.000

11.000

 

15

Ældresagen, Besøgsvenner

1.798

1.798


1.798

 
1.798


1.798


1.798

 

16

Ældresagen, Tryghedsopkald

3.454

3.454

 

3.454

 

3.454

 

3.454

 

3.454

 

17

Børns Voksenvenner

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

 

 

I alt

51.752

51.752

54.552

54.552

52.252

52.252

 

 

Bevilget tilskud 2017/2018

Nr.

Forening

Ansøgt årligt tilskud i 2016-2018 i kr.

Administrationens anbefaling
 
i kr.

18

Unge For Ligeværd. Storkøbenhavn (UFL)

16.800

16.800

19

Positivgruppen

4.000

4.000

20

Udviklingshæmmedes LandsForbund ULF)

20.600

18.100

 

I alt

41.400

38.900

 

Bevilget tilskud 2018

Nr.

Forening

Ansøgt i kr.

Administrationens anbefaling i kr.

Dansk Folkehjælp

26.500

26.500

Foreningen Familierum, Glostrup

71.250

71.250

Børns vilkår

32.300

28.700

Astma- og Allergiforeningen

1.600

1.600

Nyreforeningen

5.000

3.320

Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade – LMS

 

15.000

 

6.600

Ældresagen, spisevenner

19.300

19.300

Mænds Mødested

7.000

7.000

Danske Døvblinde

2.350

2.350

Scleroseforeningen Storkøbenhavn Vest

5.000

3.400

 

I alt

185.300

170.020

 

 

Bevilget tilskud 2016-2018

Nr.

Forening

Ansøgt årligt tilskud i 2016-2018
i kr.

Administrationens anbefaling i kr.

11

Unge For Ligeværd. Storkøbenhavn (UFL)

16.800

16.800

12

Positivgruppen

4.000

4.000

13

Udviklingshæmmedes LandsForbund (ULF)

20.600

2016 18.100
2017 18.100
2018 0         

 

I alt

41.400

38.900

 

Bevilget tilskud 2017-2019

 

Nr.

Forening

Ansøgt tilskud i 2017-

i kr.

Adm.s anbe-

faling

i kr.

Ansøgt tilskud i 2018-

i kr.

Adm.

Anbe-

faling

i kr.

Ansøgt tilskud i 2019-

i kr.

Adm. anbe-faling

i kr.

 

11

Det Udgående Team (DUT)

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

 

12

Seniorklubben Ejby

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

 

13

Høreforeningen

6.500

6.500

9.300

9.300

7.000

7.000

 

14

Røde Kors

11.000

11.000

11.000

11.000

11.000

11.000

 

15

Ældresagen, Besøgsvenner

1.798

1.798

1.798

1.798

1.798

1.798

 

16

Ældresagen, Tryghedsopkald

3.454

3.454

 

3.454

 

3.454

 

3.454

 

3.454

 

17

Børns Voksenvenner

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

 

 

I alt

51.752

51.752

54.552

54.552

52.252

52.252

 

 

Hvor kan jeg få hjælp?

Glostrup Kommune giver råd og vejledning til opstart af frivillige sociale aktiviteter og til eksisterende eller udvidelse af eksisterende aktiviteter. Vil du gerne høre om de forskellige tilbud kan du skrive til kultur@glostrup.dk eller ringe til tlf. 4323 6425.

Du kan også læse mere om frivilligt socialt arbejde i vores vejledning.