Vi bruger cookies

Ved at bruge sitet acceptere du dette. "nej tak til cookies"

Læs vores cookiepolitik

Har du lyst til at gøre en forskel for en ung i Glostrup?

Glostrups unge og uddannelsesenhed leder efter personer, som har lyst og overskud til at være frivillig mentor for unge, der har brug for støtte og vejledning til at komme videre ud i uddannelse eller har svært ved at finde den rette vej i livet.

Disse unge har det svært, og de har ofte eller kun ganske få personer i deres netværk, som de kan støtte sig op ad. En frivillig mentor med livserfaring og tålmodighed, som kan give den rette støtte og vejledning, kan være lige netop det, der skal til for at ruste unge til et velfungerende voksenliv.

Den frivillige mentor skal ses som et supplement og ikke et alternativ, til de i forvejen eksisterende indsatser, kommunen tilbyder. De er ikke en del af systemet, og der er ingen myndighedsrelation. Sammenværet med en frivillig mentor giver et frirum, hvor den unge kan tale fortroligt om personlige emner og problematikker – menneske til menneske. 

Samtidig åbner de frivillige mentorer op for andre måder at se livet på. Den frivillige kan ses som den rollemodel, den unge måske mangler i hverdagen. Den frivillige mentorindsats har fokus på den nære relation, en relation vi ikke kan betale os fra.   

Hvad kan jeg hjælpe med?

Der er stor forskel på de unge og deres behov. Nogle unge har brug for støtte, når de skifter mellem praktik og skoleperioder og opbakning til at holde fast i uddannelse. Nogle unge har et meget begrænset netværk og kunne have brug for støtte og vejledning til at få et større - måske ved at blive præsenteret for lokale foreningsliv. Andre har sociale problemer og har brug for en voksen støtte og rollemodel i deres liv. Derfor er der brug for mange forskellige typer af mentorer. Og derfor vil personer inden for alle brancher have vores store interesse. 

Hvilke forventninger har vi til dig?

Vi forventer, at du har lyst til at give din livserfaring videre og stille din viden til rådighed. Samt lyst til at bruge dine personlige ressourcer til gavn for den unge, der har behov for det. 

Det er også vigtigt, at du kan være ydmyg over for den unge og den unges situation, at du først og fremmest er nysgerrig, stiller spørgsmål, er åben og kan støtte den unge i at reflektere over egne handlemuligheder.

At du har lyst til at gøre en forskel for en ung.

Hvad får du ud af det?

Et to dags mentorkursus hvor du vil få tillært de redskaber, der kan anvendes i relationen til den unge.
Mulighed for at blive en del af et større frivilligt mentornetværk sammen med andre borgere, der brænder for at hjælpe unge i Glostrup.
Og du vil være med til at gøre en forskel, det er dét det hele handler om.

Hvordan bliver du frivillig mentor?

For at blive frivillig mentor skal du til at starte med at komme forbi til et infomøde. Har du efter dette møde stadig interesse for at blive frivillig mentor, skal du til en individuel samtale med mentorkoordinator Birgitte Krogh. Du skal deltage i et mentorkursus, der løber over to hverdage (kl. 17-20) samt deltage i netværksmøder en gang hver tredje måned, hvor du har mulighed for at møde andre frivillige mentorer, udveksle erfaringer og der vil blive taget relevante emner op i plenum til dialog.