Finger med rød sløjfe
Foreninger som låner lokaler eller får tilskud fra Glostrup Kommune skal være opmærksom på nedenstående frister.

Lokaler og anlæg

 • Ansøgning om lån af mødelokaler i fast fordeling: 20. januar hvert år
 • Ansøgning om lån af haller, svømmehal og gymnastiksale i fast fordeling: 20. januar i lige år
 • Tilskud til hårde hvidevarer i folkeoplysende foreningers fritids- og klubhusene: 1. februar*
 • Ansøgning om tilskud til leje af private og egne lokaler og lejrpladser for folkeoplysende foreninger: 1. marts 
 • Ansøgning om udlån af haller og sale i sommerperioden 2/5-30/6: 15. marts hvert år 
 • Ansøgning om udlån af kunstgræsbane: 1. september i lige år 
 • Ansøgning om udlån af udendørsanlæg: 1. november ulige år 
 • Ansøgning om haltimer til stævner og arrangementer: 15. maj hvert år 

*Herefter kan der løbende indsendes ansøgninger, så længe der stadig er midler.

Glostrup Idrætsanlæg sender hvert år information om relevante ansøgningsprocedurer til de foreninger, som allerede låner anlæg, haller og sale. Nye foreninger, som ønsker at låne haller, sale og anlæg, skal selv kontakte Glostrup Idrætsanlæg inden ansøgningsfristens udløb. 

Folkeoplysende Foreningsaktiviteter

 • Ansøgning om tilskud til materiel for foreninger som ikke er medlem af GSI, BUS eller Foreningsunionen: 1. februar* 
 • Ansøgning om tilskud til aktiviteter for unge under 25 år og handicappede: 1. marts 
 • Ansøgning om tilskud til materiel for foreninger under GSI, BUS, Foreningsunionen: fastsættes af paraplyorganisationerne 
 • Ansøgning om tilskud til leder- og instruktøruddannelser: løbende ansøgning. Vi skal have ansøgningen senest 30 dage efter betalingsdato på fakturaen. 
 • Ansøgning om tilskud til afholdelse af voksenundervisning: 1. oktober 

*Herefter kan der løbende indsendes ansøgninger, så længe der stadig er midler.

Frivilligt Socialt Arbejde 

 • Ansøgning om tilskud til eksisterende aktiviteter september: 1. september
 • Ansøgning om tilskud til nye aktiviteter: løbende 

Puljer

 • Ansøgning om støtte fra Udviklingspuljen til folkeoplysende aktiviteter: 15. januar
 • Ansøgning om støtte fra Kulturpuljen: 1. november

Herefter kan der løbende indsendes ansøgninger, så længe der stadig er midler.

Dokumentation og regnskab

 • Indsendelse af årsberetning for folkeoplysende foreninger som modtager tilskud: 1. juni
 • Indsendelse af afregningsskema for folkeoplysende foreninger, som modtager tilskud: 1. marts 
 • Indsendelse af regnskab for seniorforeninger: 1. september
 • Indsendelse af medlemslister for seniorforeninger: 1. maj
 • Indsendelse af regnskab for foreninger, som laver folkeoplysende voksenundervisning: 1. april
 • Indsendelse af regnskab og beskrivelse af projektforløb for foreninger, som laver frivilligt socialt arbejde: 1. april

Øvrigt

 • Indsendelse af erklæring om indhentelse af børneattester for Folkeoplysende foreninger: 20. januar
 • Indsendelse af erklæring om indhentelse af børneattester for Frivilligt Socialt Arbejde: 1. november 
 • Ansøgning om tilskud til aktiviteter ved Kulturnatten 1. maj. 

 

Vigtige frister som PDF

Du kan også hente en oversigt over vigtige frister som PDF