For at få tilskud fra Glostrup Kommune skal folkeoplysende foreninger hvert år indsende afregningsskema og årsberetning. Ifølge Folkeoplysningsloven er Glostrup Kommune forpligtet til at offentliggøre regnskaber fra de foreninger i kommunen, der modtager kommunale tilskud. Afregningsskemaer fra foreninger, som modtager tilskud, kan findes nederst på denne side. 

Afregningsskema aktivitetstilskud

Foreninger, som modtager tilskud fra Glostrup Kommune, skal hvert år indsende et afregningsskema til Center for Kultur, IT og Udvikling. Se kravene til afregningsskemaet her. Afregningsskemaet skal sendes til Center for Kultur og Borgerkontakt sammen med ansøgning om aktivitetstilskud. Det vil sige senest 1. marts. 

Folkeoplysningsudvalget udtager hvert år to foreningsregnskaber til en hel eller delvis revision blandt de foreninger, som modtager tilskud og/eller låner lokaler. Dog ikke blandt foreninger, der har registreret revisor. Vi har lavet en en vejledning om vores forventninger til revisorernes gennemgang af foreningernes regnskaber. Vejledningen er for foreninger, der modtager støtte til aktiviteter for børn og unge mv. 

Afregningsskema voksenundervisning

Foreninger, som modtager tilskud til folkeoplysende voksenundervisning og debatskabende aktiviteter, skal hvert år indsende et afregningsskema til Center for Kultur, IT og Udvikling. Vi har lavet en en vejledning om vores forventninger til revisorernes gennemgang af regnskabet.

Årsberetning

Alle foreninger, som modtager tilskud efter Folkeoplysningsloven, skal også indsende deres årsberetning til Folkeoplysningsudvalget. Beretningen må gerne være beretningen fra generalforsamlingen, men den skal indeholde et synligt afsnit om de folkeoplysende aktiviteter i foreningen. Årsberetning skal indsendes til Center for Kultur, IT og Udvikling senest 1. juni.

Folkeoplysningsudvalget udtrækker desuden hvert år ved lodtrækning to foreninger, som kun låner lokaler, til at indsende årsberetning.