Foreninger, organisationer og grupper, der modtager støtte til frivilligt socialt arbejde (§18 støtte) skal indsende en beskrivelse af projektforløbet samt regnskab senest 1. april året efter bevillingen.

Hvis tilskuddet er på over 5.000 kr., skal regnskabet være påtegnet af en revisor udpeget uden for foreningens ledelse.

Hvis tilskuddet er på mere end 150.000 kr. skal regnskabet skal være påtegnet en registreret revisor.

Kvitteringer og regninger skal kunne fremsendes ved evt. stikprøvekontrol. 

Regnskabet er dokumentation for, at tilskuddet er anvendt i overensstemmelse med bevillingen. Hvis det ikke er tilfældet, kan Glostrup Kommune kræve yderligere informationer tilsendt og efterfølgende kræve midlerne tilbagebetalt. 

Ubenyttet- eller overskydende tilskud skal returneres til puljen. Overførsel af ubrugte midler mellem årene kan kun ske efter ansøgning til Center for Kultur, IT og Udvikling.