For at modtage tilskud fra Glostrup Kommune skal seniorforeninger hvert år indsende foreningens regnskab og medlemstal til Center for Kultur, IT og Udvikling som dokumentation. 
Regnskabet skal indsendes senest 1. september og oplysninger om medlemstal skal indsendes senest 1. maj.