Foreninger kan miste tilskud og lokaler, hvis de ikke indhenter børneattester

Alle folkeoplysende foreninger og foreninger, som laver frivilligt socialt arbejde, er lovmæssigt forpligtet til at indhente børneattester på frivillige og ansatte, som er i direkte kontakt med børn under 15 år.

En børneattest er en del af straffeattesten, og hvis en person er dømt for seksuelle overgreb mod børn, fremgår det af børneattesten. Det er nemt at indhente børneattester og kræver kun få ressourcer af foreningen.  

Sådan bestiller du en børneattest

Foreninger kan bestille en børneattest digitalt. For at bestille en børneattest digitalt skal foreningen have et NemID. Du skal også have navn og cpr-nummer på den træner/leder, du skal bestille en børneattest på.
Politiet sender anmodning om samtykke til personens digitale postkasse og de udsteder ikke en attest, før personen har givet samtykke. Selve børneattesten sender politiet til foreningens digitale postkasse. 
Hvis børneattesten er positiv må træneren/lederen ikke være i kontakt med børn under 15 år. Husk at indhentelse af børneattester ikke kan stå alene som forebyggelse, da ikke alle pædofile har været dømt for seksuelle overgreb.  

Erklæring om indhentelse af børneattest 

Hvert år skal folkeoplysende foreninger skrive under på, at de indhenter børneattester på trænere mv. som er i kontakt med børn under 15 år. Erklæringen er en betingelse for, at kommunalbestyrelsen kan yde tilskud og anvise lokaler. Vi skal have erklæringen en gang om året. Det er jeres tegningsberettigede efter vedtægterne, der afgiver erklæringen på foreningens vegne. Du kan afgive erklæringen her. Du skal logge på med NEM ID (din egen eller foreningens). Når du bliver bedt om at vælge kommune, skal du vælge Glostrup, og ikke din bopælskommune. 

Erklæringen skal udfyldes selvom foreningen ikke har medlemmer under 15 år. Med erklæringen skriver I blot under på, at I indhenter børneattester, i det øjeblik I får medlemmer under 15 år. 

Hvis foreningen ikke har aktiviteter for børn under 15 år, behøver I ikke indhente selve børneattesterne, men I skal altså stadig udfylde erklæringen, hvor I skriver under på, at I begynder at indhente børneattester, hvis I på et tidspunkt får aktiviteter for børn under 15 år. Hvis I modtager en positiv børneattest på en træner, kan I få råd og vejledning i jeres landsorganisation DUF, DIF, DGI, eller DFIF .

Folder om forebyggelse

Vi har udarbejdet en informationsfolder, hvor foreninger kan finde information om børneattester samt om forebyggelse og håndtering af seksuelle overgreb. I folderen kan du også få information om, hvor du skal henvende dig ved mistanke eller viden om seksuelle overgreb i foreningen. Du kan downloade folderen her fra siden.

Folder om forebyggelse af overgreb

Det er bestyrelsens ansvar, at det er de rigtige personer, der varetager gennemførslen af foreningens aktiviteter. Det betyder også, at bestyrelsen har et ansvar for at forebygge overgreb i foreningen. Vi har lavet en folder om, hvordan seksuelle overgreb mod børn kan forebygges. Denne folder indeholder også en vejledning i, hvordan foreningen skal håndtere en mistanke om, at der er sket et overgreb.