Mit Glostrup

Hvad er formålet med Kulturpuljen

Formålet er at styrke kultur- og fritidslivet i Glostrup. 

 

Hvem kan søge?

Kulturpuljen kan søges af foreninger, oplysningsforbund, kommunale institutioner, privatpersoner mv. 

 

Hvor søger du?

Du søger tilskud i Kulturpuljen her. Du skal vedlægge et budget. 

 

Hvad kan der søges om tilskud til?

 • Kulturarrangementer og -projekter.
 • Underskudsgaranti til et arrangement eller projekt.
 • Tilskud til at fejre en forenings jubilæum (25, 50, 75, 100 år mv.).
 • Udgivelse af bøger og tidsskrifter om Glostrup og Glostrups historie.

 

Forudsætninger for at opnå tilskud

 • Arrangementet / projektet skal være åbent for alle.
 • Projektet må ikke være igangsat, før ansøgningen er behandlet.
 • Arrangementet / aktiviteten / projektet skal afholdes i Glostrup, medmindre der er særlig grund til, at det afvikles andre steder. I så fald skal der fortsat være en relevans til Glostrup.

 

Hvad støttes ikke

 • Der gives ikke støtte til lukkede arrangementer medmindre det er et jubilæum.
 • Forplejning støttes ikke, - medmindre det vurderes at være en væsentlig del af projektet. I forbindelse med jubilæer kan der søges om tilskud til afholdelse af en reception.
 • Kommercielle aktiviteter / projekter støttes ikke.
 • Udgifter afholdt – og aktiviteter – gennemført – inden ansøgningen er behandlet støttes ikke.

 

Hvornår er der ansøgningsfrist

Der er fire årlige frister, så du har mulighed for at søge om tilskud, når du har ideen. Du får svar ca. 4 – 6 uger efter ansøgningsfristen. 

 • 1. februar
 • 1. april
 • 1. august
 • 1. oktober

Hvis der er flere midler tilbage efter den sidste ansøgningsrunde, kan puljen fortsat søges. 

 

Hvem beslutter, om du får tilskud

Det er Kultur- og Fritidsudvalget, der afgør, om din idé får tilskud eller ej. Kultur- og Fritidsudvalgets formand kan dog bevillige op til 5.000 kr. Udvalget orienteres om alle bevillinger på mødet i december hvert år. 

 

Hvornår får du svar på din ansøgning

Din ansøgning behandles af Kultur- og Fritidsudvalget. Her ser du, hvornår ansøgningen behandles og dermed, hvornår du får svar. Ansøgninger til:

 • 1. februar behandles 7. marts
 • 1. april behandles 2. maj
 • 1. august behandles 5. september
 • 1. oktober behandles 28. november

Du får svar kort tid efter fra Center for Kultur, Idræt og Fritid. 
Du kan også læse beslutningen i Kultur- og Fritidsudvalgets referat.

 

Hvad gør du, hvis du får tilskud

 • Tilskud skal bruges samme år, som midlerne er bevilliget. 
 • Senest 2 måneder efter projektets afslutning, skal der fremsendes et regnskab samt en kort evaluering. Bilag skal fremsendes på anmodning.
 • Tilskuddet udbetales, når du har indsendt regnskabet.
 • Ubrugte midler skal tilbagebetales til Glostrup kommune.

 

Hvor mange penge er der i Kulturpuljen

I 2023 er der ca. 138.000 kr., der kan søges. Puljen kan vokse. Det sker, hvis der er ubrugte midler fra de 3-årige kulturaftaler, så overføres de nemlig til Kulturpuljen. Puljen bliver naturligvis mindre afhængig af, hvor mange der opnår tilskud. De 138.000 kr. er ved årets start. 

 

Eksempler til inspiration

Kulturpuljen har fx støttet koncerter for børn og voksne, teaterforestillinger, mavedans workshop og Mit Glostrup, som du ser på billedet øverst på siden. 

I 2022 har Kulturpuljen støttet:
Aktiviteter:
NS Koncertforenings projekt Børn Møder Orkestret på skoler
Sanddag hos Arken
Støtteforeningen Danish Open Bellydance' to gratis workshops
Glostrup Musikors julekoncert
Borgernes Udstilling på Glostrup Fritidscenter
Kulturprisen.

Jubilæer:
Glostrup Atletik og Motions 100 års jubilæum
Glostrup Pentanque IF32s 125 års jubilæum
Glostrup Quilters 25-års jubilæum.

For 2023 har Kulturpuljen støttet:
Aktiviteter:
Glostrup Foreningsunion (GFU) Sang og Musik i Glostrup
NS Koncertforenings projekt Børn Møder Orkestret på skoler
Støtteforeningen Danish Open Bellydance' to gratis workshops
Borgernes Udstilling på Glostrup Fritidscenter
Kulturprisen.

 

Har du spørgsmål?

Du er velkommen til at kontakte Jette Inno, kulturkonsulent på jette.inno@glostrup.dk eller telefon 29 17 35 40.