3-årige driftsaftaler

Kulturelle foreninger kan ansøge om 3-årige driftsaftaler, hvis de lever op til følgende kriterier: 

  • Foreningen skal have markeret sig på det kulturelle område gennem en årrække.
  • Foreningen skal være en aktiv og synlig del af Glostrups kulturliv.
  • Foreningen skal årligt lave kulturelle aktiviteter, som er åbne for alle og appellerer bredt.
  • Foreningen skal være organiseret som en ikke-kommerciel forening med vedtægter.
  • Der skal være tale om medlemskab med kontingent.
  • Foreningen skal have en bestyrelse, som er ansvarlig for tilskud samt regnskab og dokumentation for aktiviteter.
  • Foreningen skal være hjemmehørende i Glostrup.

Tilskuddet gives til udgifter i forbindelse med årligt tilbagevendende aktiviteter/arrangementer herunder udgifter til løn, som er en forudsætning for afvikling af aktiviteten. Der gives ikke tilskud til aktiviteter, som kun er for foreningens medlemmer herunder rejser og mødeforplejning.

Ansøgningsfristen er 1. april hvert 3. år, næste gang i 2022. Tilskuddet gives for de kommende tre år og udbetales hvert år i januar. 

Du ansøger ved at udfylde en ansøgning online her. I forbindelse med ansøgningen skal dette budgetskema vedlægges

1-årige tilskud til aktiviteter

Foreninger, som har en 3-årig driftsaftale kan desuden hvert år søge om tilskud til projekter og arrangementer, som ikke er en del af foreningens faste aktiviteter. 

Ansøgningsfristen er 1. april.

Du ansøger ved at udfylde en ansøgning online her. I forbindelse med ansøgningen skal der vedlægges et budget for projektet/arrangementet. 

Procedure

Ansøgningerne behandles i Kultur- og Fritidsudvalget på mødet i maj. Foreningerne får besked umiddelbart herefter. Tilskuddet følger kalenderåret og bevilliges for de kommende tre år. Tilskuddet udbetales i rater. 

Der skal hvert år afleveres regnskab og beretning 1. april, og ikke brugte midler skal tilbagebetales til Glostrup Kommune.