Glostrup Kommunalbestyrelse har afsat en pulje til støtte til veteranformål.

Der kan søges om tilskud til arrangementer, der lever op til følgende kriterier:

1) Arrangementet er udelukkende eller i langt overvejende grad målrettet veteraner med bopæl i Glostrup Kommune.
2) Arrangementet vurderes at udgøre et positivt bidrag til de deltagende veteraners almindelige situation

Hvis punkt (1) ikke er opfyldt kan der ydes et forholdsmæssigt tilskud til enkelte Glostrup-veteraners deltagelse i andre arrangementer.

Hent et ansøgningsskema. 

Det udfyldte ansøgningsskema med eventuelle bilag indsendes pr. sikker-mail til: Sikker.hr.politik@glostrup.dk