Penge

Folkeoplysende foreninger kan få en række forskellige tilskud til deres aktiviteter. For at få tilskud skal foreningen være godkendt i Glostrup Kommune samt leve op til dokumentationskravene.

Kulturpuljen

Læs om Kulturpuljen og hvordan du søger.

Tilskud til aktiviteter 

Folkeoplysende foreninger kan få støtte til aktiviteter for handicappede samt børn og unge under 25 år. Tilskuddet gives til faste aktiviteter samt til weekendture og andre lejre. Tilskuddets størrelse afhænger af, hvor mange andre foreninger, der søger tilskud til aktiviteter. Der ydes maks. tilskud til 40 ugers aktivitet årligt. Læs regler for tilskud til aktiviteter her.

Der er ansøgningsfrist 1. marts hvert år. Ansøgningen sker fra 2021 på et selvbetjeningsforløb, hvor hele bestyrelsen kan skrive under. Du ansøger om aktivitetstilskud her. Vi har lavet en vejledning i hvordan du ansøger i vores digitale ansøgningssystem, Du finder vejledningen her. 

Når I udfylder den digitale ansøgning, skal I vedlægge en opgørelse over sidste års aktiviteter. Opgørelsen skal udfyldes på et særligt skema, som I finder her

En del af ansøgningen er regnskabsaflæggelse for tilskud I har modtaget sidste år. Du kan se kravene til afregningen her.

Foreninger som modtager aktivitetstilskud, skal desuden aflevere årsberetning senest 1. juni. 

Folkeoplysningsudvalget udtager hvert år to foreningsregnskaber til en hel eller delvis revision blandt de foreninger, som modtager tilskud og/eller låner lokaler. Dog ikke blandt foreninger, der har registreret revisor. Se vejledning om Glostrup Kommunes forventninger til revisorernes gennemgang af foreningernes regnskaber.  Ifølge Folkeoplysningsloven er Glostrup Kommune forpligtet til at offentliggøre tilskudsregnskaber fra de foreninger i kommunen, der modtager kommunale tilskud.

Tilskud til aktiviteter for handicappede

Aktivitetstilskud

Folkeoplysende foreninger kan få støtte til aktiviteter for handicappede uanset alder. Læs mere herover under tilskud til aktiviteter. 

Den Fælleskommunale Idrætspulje

Glostrup Kommune er med i den fælles kommunale idrætspulje, hvor man kan søge tilskud til opstart af projekter for handicappede børn og unge under 25 år. Forældre, klubber, institutioner, skoler, idrætsforeninger m.fl. kan søge om tilskud til et projekt, som typisk kører i 2 år, hvorefter det kobles op på en allerede eksisterende idrætsforening og åbnes op for alle, hvorimod det i projektperioden kun er åbent for borgere bosat i Glostrup. Ordningen administreres og udvikles af Høje Taastrup Kommune. Læs mere om ordningen.

Kulturministeriets pulje til tilskud til deltagelse i folkeoplysende aktiviteter

Folkeoplysende lokalforeninger kan søge om tilskud til handicappedes deltagelse i folkeoplysende aktiviteter. Læs mere om ordningen på Kulturministeriets hjemmeside

Tilskud til leder- og instruktøruddannelse  

Glostrup Kommune yder tilskud til uddannelse af ledere, trænere, instruktører, og bestyrelsesmedlemmer i folkeoplysende foreninger, der har aktiviteter for handicappede samt børn og unge under 25 år.  Uddannelsen skal være relateret til foreningens folkeoplysende aktiviteter. Der ydes ikke tilskud til konferencer, seminarer, årsmøder samt kurser af privat karakter. Læs retningslinjerne for tilskud her. Ansøgning skal være Center for Kultur, Idræt og Fritid i hænde senest 30 dage fra rettidig betalingsdato for kursetAnsøgninger, der modtages senere og/eller mangler kursusprogram og dokumentation for betaling, afvises. Ansøgning sker via vores digitale ansøgningssystem, som du finde her.

Tilskud til anskaffelse af materiel 

Foreninger kan søge tilskud til anskaffelser af materiel, som er økonomisk tyngende for foreningens økonomi. Der ydes ikke tilskud til materiale, som forbruges fx papir. Det er paraplyorganisationerne som bevilliger og udbetaler tilskud til deres medlemsforeninger. Nye foreninger, og foreninger som ikke er medlem af paraplyorganisationerne, kan søge tilskud hos Center for Kultur og Borgerkontakt. Læs mere om tilskud til materiel her. 

Tilskud til egne eller lejede lokaler 

Hvis jeres forening har aktiviteter for børn og unge under 25 år i egne eller lejede lokaler, kan Glostrup Kommune give et tilskud på 75 % af driftsudgifterne til lokalerne. Tilskuddet kan kun bevilges, hvis der ikke kan anvises et egnet lokale i kommunens ejendomme. Hvis driftsudgiften til nye lokaler og lejrpladser overstiger 20.000 kr. årligt, ydes kun tilskud efter Kultur- og Fritidsudvalgets forudgående godkendelse. Læs retningslinjerne for tilskud her. Søg om lokaletilskud her.

Tilskud til afholdelse af folkeoplysende voksenundervisning

Glostrup Kommune giver tilskud til oplysningsforbund og foreninger, der tilbyder folkeoplysende voksenundervisning. Tilskuddet ydes til lærerløn og lederhonorar. Ansøgning om tilskud skal sendes til Folkeoplysningsudvalget senest den 1. oktober med henblik på tilskud i det efterfølgende kalenderår. En betingelse for at få tilskud er, at er undervisningen er åben for alle, og at den ikke er kompetencegivende. Der gives ikke tilskud til hold, som har karakter af genoptræning. Foreninger, der har handicaphold, skal indhente en handicaperklæring fra alle deltagere. Glostrup Kommunes handicaperklæring skal benyttes. Hent erklæringen her. Læs mere om tilskud til voksenundervisning i vores retningslinjer for tilskud.

Udviklingspuljen

Udviklingspuljen giver støtte til nye initiativer og udviklingsprojekter indenfor folkeoplysningen. Der kan søges tilskud til: opstart af nye foreninger, nye initiativer, udvikling af eksisterende aktiviteter, enkeltprojekter, amatørkulturelle aktiviteter, tværgående aktiviteter, folkeoplysende tilbud til børn og unge, som ikke tiltrækkes af øvrige tilbud, samlingssteder med folkeoplysning som hovedformål. Ansøgningsfristen er den 15. januar, men herefter kan der løbende søges, hvis der stadig er midler i puljen. Læs retningslinjerne for Udviklingspuljen her.

Tilskud til hårde hvidevarer i klubhuse 

Glostrup Kommune ønsker, at elforbruget i kommunens fritids- og klubhuse begrænses i videst mulig omfang. Derfor giver vi tilskud til indkøb af lavenergihvidevarer. Foreninger kan søge tilskud til en ovn eller et komfur til max. 4.000,- kr. samt et køle/fryseskab til max. 4.000,- kr.  Øvrige hårde hvidevarer samt andet køkkenudstyr skal finansieres af foreningerne selv, og der skal benyttes lavenergivarer.  Vedligeholdelsen af hårde hvidevarer samt andet køkkenudstyr i fritids- og klubhusene er foreningernes ansvar. Ansøgninger om tilskud til hvidevarer skal fremsendes til Center for Kultur, IT og Udvikling inden den 1. februar. Såfremt der herefter stadig er midler, kan der søges løbende.

Kontingentstøtte

Der findes en række muligheder for at søge støtte til kontingent, stævner og udstyr, hvis I møder børn og unge, som ikke har mulighed for at deltage i jeres aktiviteter af økonomiske årsager. 

Get2Sport puljen ’Idræt for alle børn’ har til formål at hjælpe udsatte børn og unge under 18 år af økonomisk vanskeligt stillede forældre til at dyrke idræt. Foreninger under DIF kan søge puljen  Læs mere her.

Fritidspuljen udsteder værdibeviser til flygtningebørn, som kan indløses til  fritidskontingenter i lokale foreninger. Læs mere her. 

Foreningsliv for alle hjælper børn af vanskeligt stillede forældre og voksne flygtninge med kontingent og gøre det muligt at deltage i stævner. Foreninger under DGI kan søge puljen. Læs mere her. 

Krav om dokumentation

Der er en række dokumentationskrav, som foreninger skal leve op til for at få tilskud fra Glostrup Kommune. Hvert år skal de indsendes afregningsskema samt årsberetning. Læs mere om kravene her