Tilskud efter §79 i Serviceloven 

Seniorforeninger er foreninger, der er åbne for alle borgere over 60 år samt førtidspensionister. Lokale godkendte seniorforeninger kan hvert år søge tilskud til at tilbyde seniorer i Glostrup aktiviteter i form af udflugter, foredrag, underholdning, motion, kortspil, banko, socialt samvær m.m. Tilskuddet kan bruges til fx honorarer, transport, forplejning og materialeindkøb. Tilskuddet kan i begrænset omfang bruges til forplejning i forbindelse med aktiviteter, men må ikke bruges til forplejning, hvis forplejningen er hovedaktiviteten fx middage, julefrokoster mv. 

Ansøgningsfristen for tilskud er 1. juni hvert år. 

Ansøgningen skal indeholde følgende oplysninger: 

 Antal dage med almindelige aktiviteter i den senest afsluttede sæson. 
Antal udflugter samt foredrag og aktiviteter med betalt instruktør i den senest afsluttede sæson. 
Antal medlemmer bosat i Glostrup Kommune. Kommunen skal ikke have fulde navne- og adresselister, men foreningen skal kunne dokumentere korrekte medlemslister ved en eventuel stikprøve. 

Foreningen skal have et CVR-nummer samt en NEM-konto, som er tilknyttet CVR-nummeret, for at kunne få udbetalt tilskuddet. Derudover kan foreninger låne lokaler gratis af Glostrup Kommune. 

Afrapportering og regnskab 

Foreningens årsberetning samt det samlede årsregnskab skal aflægges årligt til Glostrup Kommune med frist senest 1. april. Der er ikke krav om specifikt tilskudsregnskab, men tilskuddet skal fremgå af regnskabet. 

Du ansøger om tilskud ved at udfylde det digitale ansøgningsskema med sikkerpost. Har du spørgsmål til ansøgningsskemaet eller behov for hjælp kan du sende en mail til: kultur@glostrup.dk eller ringe på: 23 29 84 86 hverdage mellem kl. 8.00 – 15.30. 

 

Ansøgningen finder du ved at følge linket: https://selvbetjening.egki.dk/161/161-11052209265217

 

Hvem kan søge? 

Forudsætningen for at få bevilget tilskud efter servicelovens §79 i Glostrup Kommune er at foreningen er godkendt som seniorforening af Kultur- og Fritidsudvalget. 
Kriterierne for at blive godkendt som seniorforening i Glostrup er:

At foreningen er åben for alle borgere over 60 år samt førtidspensionister, bosat i Glostrup Kommune.
At foreningen har faste aktiviteter for medlemmerne.
At foreningen er en selvstændig forening – ikke en underafdeling af en anden forening. En selvstændig lokalafdeling kan dog godkendes, hvis lokalafdelingen har egne vedtægter, og aktiviteter målrettet seniorer i Glostrup Kommune.
At foreningen er hjemmehørende i Glostrup og har minimum 20 medlemmer, som er bosat i Glostrup.
At foreningen har et klart defineret formål og målgruppe.
At foreningen har en bestyrelse på minimum 3 personer i form af formand, kasserer og næstformand.
At medlemmerne betaler kontingent.