Frist for at indstille nogen til Frivillighedsprisen er 1. juni

Glostrup Kommunes Frivillighedspris er en anerkendelse af den frivillige indsats i kommunen. Prisen uddeles til en person eller gruppe, der har gjort en forskel ved: 

- at yde en særlig frivillig indsats i kommunen gennem en årrække
- at yde en særlig indsats for andre mennesker
- at være et godt eksempel for andre

Vil du indstille nogen til prisen, kan du gøre det her. Vi skal have din indstilling senest 1. juni. Indstillingen skal være begrundet. Det er kommunalbestyrelsen, der træffer den endelige beslutning om hvem, der skal modtage prisen.

Prisen er på 5.000 kr. og blev uddelt første gang i september 2015 i forbindelse med en frivillighedsbrunch.