Glostrup Kommunalbestyrelse uddeler hvert år i januar foreningslederpriser, som overrækkes ved den årlige idrætsreception. Der uddeles følgende priser: 

  • En lederpris til en foreningsleder fra idrætsforeningerne
  • En lederpris til en foreningsleder fra øvrige foreninger  

For at komme i betragtning til priserne skal lederne have ydet en særlig og mangeårig præstation for det frivillige foreningsarbejde i Glostrup. Der lægges vægt på, at lederen har ydet en særlig indsats for at udvikle foreningen, herunder værdier som styrker det forpligtende fællesskab, aktive medlemskab og frivillige arbejde. Ledere, som har ydet en helt særlig og mangeårig indsats for at udvikle et tværgående foreningsarbejde kan også komme i betragtning. 

  • En ungdomslederpris

Prisen uddeles til en ung foreningsleder i alderen 15 - 25 år, som udfører en aktiv, engageret og udviklende lederindsats i en af Glostrups frivillige foreninger. 

Forslag til prismodtagere kan stilles af enkeltpersoner, foreninger og paraplyorganisationerne GSI (Glostrup Samvirkende Idrætsforeninger), BUS (Børne- og ungdomsorganisationerne) og Glostrup Foreningsunion. Forslaget skal begrundes og skal ligeledes indeholde oplysninger om, hvorvidt og i hvilket omfang den indstillede honoreres af foreningen (løn, kørselsgodtgørelse, telefonpenge, tøjtilskud, gavekort mv.).

Frivillighed vægter højt ved beslutning om, hvem der skal modtage en lederpris. 

Forslaget skal være Center for Kultur, IT og Udvikling i hænde senest 15. oktober året før. Hvis der ikke er kandidater, som opfylder betingelserne, uddeles den pågældende pris ikke. Det er Folkeoplysningsudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget, der indstiller prismodtagerne til Kommunalbestyrelsen.