Hvis du er på overførselsindkomst (offentlige ydelser) kan dit frivillige arbejde få indflydelse på dine ydelser. Det er derfor vigtigt, at du spørger dem, der udbetaler din ydelse, om det konkrete frivillige arbejde kan have konsekvenser for din ydelse. Bed altid om at få en vurdering på skrift, så der ikke opstår tvivl om arbejdsforholdet senere. Husk også at få en ny vurdering, hvis det frivillige arbejdsforhold ændrer karakter - fx timeantal eller arbejdsdage.

Nogle former for frivilligt arbejde medfører træk i dine dagpenge og efterløn time for time. Andre opgaver må du udføre i et vist antal timer pr. uge, mens du i en lang række opgaver må yde lige så mange timers frivillighed pr. uge, som du har lyst til.

Er du engageret som frivillig direkte under kommunen, skal du være særligt opmærksom på at undersøge dine rettigheder, da frivillighed her kan medføre et fratræk i efterløn, dagpenge og ledighedsydelse. 

Center for Frivilligt Socialt Arbejde har en fin oversigt over regler for frivillige på offentlige ydelser

Hvis du er medlem af en A-kasse kan du orientere dig her.