Mange institutioner oplever, at få henvendelser fra personer, som på eget initiativ ønsker at være frivillige på institutionen. For andre kan det være en vanskelig opgave at få frivillige til at engagere sig. Men fælles for alle gælder det, at hvis man ønsker et bæredygtigt frivillighedsmiljø er det nødvendigt at arbejde bevidst med rekruttering. 

Det kan hjælpe at tænke over, hvem der kan være resurser i forhold til jeres arbejdsplads. Det betaler sig at have en dør åben og invitere til aktiv deltagelse.

Her er nogle ideer til, hvordan I fx kan gribe det an: 

 • Inviter naboerne ind på institutionen
 • Overvej om der findes ressourcestærke ældre, der har lyst til at hjælpe netop jeres målgruppe
 • Overvej om der er opgaver, som er studierelevante for studerende
 • Lav et netværk af tidligere medarbejdere på pension
 • Kig i foreningsregistret og se, om nogle foreninger arbejder med de samme temaer/målgrupper
 • Arbejd for at aktivere dem, der allerede har deres gang på stedet, fx pårørende 
 • Rekruttering af frivillige til konkrete opgaver kan også ske ved at slå frivillige ”stillinger” op på fx www.frivilligjob.dk, egen hjemmeside eller facebook.
 •  

  I forberedelse af rekrutteringen kan det være en fordel at sætte sig ind i, hvordan målgruppen af frivillige tænker.  For at vække de frivilliges interesse, skal de kunne se en mening med det frivillige arbejde. De kan være interesserede pga. sagen, læring, værdier, identitet, karriere, kammeratskab, eller indflydelse. 

  Hvis I allerede har frivillige tilknyttet, kan I spørge, hvad der motiverer dem.  Læs også om motivation her