frivillige haender

Samarbejder din institution også med frivillige, og vil du dele dine erfaringer? Så skriv til os på kultur@glostrup.dk 

Ældrecenter Dalvangen

I Ældrecenter Dalvangen er der dannet en venneforening, Dalvangens Venner. Foreningen skal bidrage til at styrke beboernes livskvalitet og mindske ensomhed. Frivillige fra Dalvangens Venner arrangerer og koordinerer aktiviteter og arrangementer for beboerne. Der er frivillige, som bager og synger med beboerne. Derudover er det frivillige, der driver centeret kiosk. Læs mere om frivillighed på Ældrecenter Dalvangen

Glostrup Bibliotek

På Glostrup Bibliotek er der et korps af frivillige, Kulturkorpset, som assisterer personalet i forbindelse med bibliotekets arrangementer. De hjælper fortrinsvis med at lave kaffe, kontrollere billetter, stille op og rydde af. Deres indsats gør en betydelig forskel for kvaliteten af arrangementerne, sammenholdt med de ressourcer biblioteket ellers har til rådighed. Samtidig bidrager de frivillige med input til udviklingen af arrangementsprogrammet. Derudover har biblioteket en  IT-cafe, som holder åbent hver onsdag eftermiddag. I cafeen hjælper IT-kyndige frivillige med spørgsmål om bl.a. e-mail, borger.dk, rejsekort, brug af tablet og smartphone. 

Ældrecenter Hvissinge

På Ældrecenter Hvissinge udgør de frivillige en stor del af arbejdet med at arrangere og afvikle daglige aktiviteter og større arrangementer til stor gavn for centerets borgere. De frivillige er på den ene side med til at skabe indhold i borgernes hverdag, samtidig med at de bidrager med socialt samvær, ekstra hjælp og omsorg. Gennem et personligt nærvær og meningsfulde aktiviteter er de frivillige med til at skabe gode oplevelser, der styrker borgernes livskvalitet, glæde og trivsel samt forebygger ensomhed og isolation. I samspil med personalet er de frivillige også  med til at muliggøre flere aktiviteter. Det er afgørende, når borgernes forskellige forudsætninger, ønsker og behov skal imødekommes.

Se vores frivillighedsstrategi- og politik her. (åbner som pdf)