Bunke bøger

Der er skrevet mange bøger og publikationer om frivillighed. Herunder finder du et udvalg:

Bøger

Frivillighedens logik og dens politik. 

Bogen tager udgangspunkt i, hvordan frivillige voksenvenner, besøgsvenner, patientstøtter og kontaktfamilier på trods af deres indbyrdes forskellighed har noget vigtigt til fælles. Ifølge bogen repræsenterer de nemlig alle en særlig form for omsorg, der på den ene side støtter sig til en organisations beslutninger, og på den anden side foregår på mødets egne betingelser. Læs mere om bogen. 

Sådan leder du frivillige i forskellige situationer

Bogen fokuserer på de situationer og udfordringer, som ledere af frivillige ofte skal håndtere. Læs mere her

Samskabelse eller samarbejde

Med denne bog får du køreplanerne til forskellige typer samarbejder mellem frivillige organisationer, kommuner og virksomheder. Læs mere her