Skilt med teksten motivation
Nogen gange behøver man bare sige tak for hjælpen!
I forberedelse af sin rekruttering kan det være en fordel at sætte sig ind i, hvordan målgruppen af frivillige tænker.  For at vække de frivilliges interesse, skal de kunne se en mening med det frivillige arbejde. De kan være interesserede pga. sagen, læring, værdier, identitet, karriere, kammeratskab, eller indflydelse. Hvis I allerede har frivillige tilknyttet, kan I spørge, hvad der motiverer dem.  Eksempler på hvad der kan motivere til at blive frivillig: 
  • Socialt samvær med andre
  • Nyt personligt og fagligt netværk
  • Mening med dagligdagen
  • Tilfredsstillelse ved at hjælpe/ gøre en forskel
  • Personlig udvikling
  • Erfaring til CV’et
  • Nye evner og kompetencer 
  • Gllæden ved a skabe resultater
I kan gøre det attraktivt at blive frivillig hos jer ved at tydeliggøre, hvad man som frivillig opnår.

Fastholdelse og anerkendelse

Frivillige får ikke løn for deres arbejde, men motiveres af andre faktorer. Hvis I ønsker at fastholde de frivillige, som er tilknyttet jeres institution, er det vigtigt at anerkende deres arbejde og sikre fortsat motivation.  Tænk over, hvad der motiverer jeres frivillige eller spørg dem!  Hvis de motiveres af socialt samvær, kan I lave et årligt arrangement for de frivillige.  Motiveres de af lysten til personlig og faglig udvikling, kan I tilbyde kurser (evt. sammen med personalet) og give særlige ansvarsområder fx organisering af de frivillige.  Medindflydelse på egne opgaver har også stor betydning for mange frivillige. Vis de frivillige, at I værdsætter deres bidrag - nogen gange behøver man bare sige tak for hjælpen.