Vil du være med i et netværk for ansatte, som arbejder med frivillige?

Der findes en række muligheder for rådgivning, netværk, sparring, kurser mv. omkring samarbejde med frivillige. Læs mere om mulighederne herunder.

Netværk for samarbejde med frivillige i Glostrup Kommune

Center for Kultur og Borgerkontakt, Team Kultur og Idræt faciliterer et netværk af ansatte i Glostrup Kommune, som samarbejder med frivillige. Netværket mødes regelmæssigt og udveksler erfaringer mv. 

Kontakt os på kultur@glostrup.dk, hvis du vil være med i netværket.

Rådgivning hos Center for Kultur og Borgerkontakt

Har du brug for hjælp til projekter med frivillige, er du også velkommen til at kontakte os.

Øvrig rådgivning og kurser

Center for Fivilligt Scialt Arbejde er et landsdækkende viden-, kompetence- og udviklingscenter for det frivillige sociale arbejde. De har en række kurser, konferencer, publikationer mv. om samarbejde med frivillige.

Konsulentbureauet Ingerfair har specialiseret sig i at udvikle organisationers samarbejde med frivillige. De har en række kurser, gå-hjem møder, konsulentydelser mv.