Det kan være en fordel at udarbejde en lokal frivillighedsstrategi og/eller politik, hvis man som institution skal samarbejde med frivillige. Herunder finder du eksempler på strategier/politikker fra institutioner i Glostrup. Har din institution allerede en politik/strategi, vil vi meget gerne have den med på listen. Den kan sendes til kultur@glostrup.dk  

Ældrecenter Dalvangen frivillighedsstrategi

Ældfecenter Dalvangen frivillighedspolitk