Inden samarbejdet med de frivillige for alvor går i gang, er der en række emner, som skal drøftes. Det styrker samarbejdet og foregriber eventuelle uenigheder senere i forløbet. En vigtig del af drøftelserne er spørgsmålet om, hvem der gør hvad. Både frivillige og medarbejdere ønsker, at der er en klar linje for, hvilke opgaver der er for de frivillige, og hvilke der er for medarbejderne. Herunder er en inspirationsliste over ting, som I kan drøfte internt og med de frivillige:
  • Hvem er parterne i aftalen, og hvem er kontaktpersonerne?
  • Hvilken type af samarbejde er der tale om, og hvor stort er omfanget?
  • Hvem er målgruppen?
  • Hvem skal gøre hvad i samarbejdet?
  • Hvor skal grænsen gå mellem de frivilliges og kommunalt ansattes arbejde?
  • Hvem har hvilket ansvar og hvilken rolle?
  • Hvordan håndteres eksempelvis tavshedspligt, myndighedsansvar, personfølsomme oplysninger og andet i samarbejdet?
  • Hvornår starter samarbejdet, og hvornår slutter det?
  • Hvilke møder, kontakt og videndeling skal der løbende være i forbindelse med samarbejdet?
  • Hvilke aftaler er der for at stoppe samarbejdet?

Når I sammen har udviklet rammerne for et kommende samarbejde, er det en god ide at lave en skriftlig aftale og beskrive nogle fælles retningslinjer for frivillige og for samarbejdet.

Hvis samarbejdet betyder, at frivillige har tæt kontakt til udsatte borgere, bør I lave en aftale om tavshedspligt. Hvis den frivillige skal være i kontakt med børn og unge under 15, skal der indhentes børneattester. Skal den frivillige have adgang til borgerens hjem, kan I indhente en straffeattest.