Samarbejde med frivillige giver mulighed for at gennemføre projekter, som man ellers ville have svært ved at finde resurser til, men samarbejde med frivillige er ikke gratis. Afhængig af projektet størrelse og omfanget af det frivillige arbejde, kan der være brug for et budget til eksempelvis mødeforplejning, kompetenceudvikling, anerkendelse af de frivilliges indsats (fx julegave, sociale arrangementer) mv.

Det kan også blive nødvendigt at indkøbe materiale/udstyr til de aktiviteter, de frivillige skal stå for.

Derudover kan det være tidskrævende for personalet koordinere samarbejdet mv.