En arbejdsgruppe under MED Hovedudvalget har udarbejdet retningslinjer, som beskriver de grundlæggende principper i samarbejdet mellem frivillige og ansatte i Glostrup Kommune. 

 

Principper for samarbejdet

Opgaver, der er nedfældet i lovgivning varetages af ansatte

Ansatte har ansvaret for, at lovbestemte opgaver løses i overensstemmelse med borgernes rettigheder. Frivillige kan ikke overtage ansvaret for disse opgaver.

Frivillige kan udføre opgaver, der ikke kræver visitation eller registrering

Frivillige kan varetage opgaver, der ikke er lovbestemte, men som defineres i samarbejde med det ansatte personale. De opgaver, som frivillige varetager, er altså funktioner, som borgeren ikke har retskrav på, men som ses som en ekstra støtte eller omsorg. Derfor er der ikke visitation i forbindelse med frivilliges opgaver, og der føres heller ikke journal.

Frivillige kan ikke pålægges at tage referat i mødet med borgerne

Fortroligheden mellem borgerne og den frivillige må ikke krænkes ved at kræve referater eller rapporter i forbindelse med kontakten.

Frivillige er underlagt tavshedspligt og har underretningspligt

Frivillige har tavshedspligt, men har naturligvis pligt til underretning i henhold til lovgivningen. Frivillige bør drøfte særlige situationer omkring svigt, misrøgt, overgreb eller lignende med de ansatte, de er i kontakt med.

Frivillige organiseres enten gennem en forening/organisation/netværk eller direkte i samarbejde med den enkelte institution/enhed.

De frivillige indgår samarbejdsaftaler enten med en forening/organisation/netværk eller direkte med en institution/enhed således, at der er klare retningslinjer for det frivillige arbejde. Kommunikationen mellem de frivillige og institutionen/enheden foregår enten med de frivillige eller med den forening/organisation/netværk, som den frivillige er medlem af. Frivilliges organisering i en forening eller et netværk giver frivillige større mulighed for udveksling af erfaring og for i fællesskab med andre frivillige at kunne udvikle frivilligt arbejde.