Offentlige institutioner bør altid bede om at se en straffeattest på de frivillige, der i kraft af deres frivillighed har adgang til andre borgeres hjem eller ejendele. 

Når du samarbejder med frivillige, som skal være i kontakt med børn, er det et lovkrav at der indhentes børneattest.

Børneattest

En børneattest er en del af straffeattesten, som indeholder følgende typer af straffelovsovertrædelser: Incest, samleje eller anden kønslig omgang med børn, udbredelse eller besiddelse af børnepornografi og blufærdighedskrænkelse over for børn. 

Der skal indhentes en børneattest, hvis den frivillige har fast tilknytning til institutionen og enten:

  • skal have direkte kontakt med børn under 15 år som led i deres opgaver 
  • færdes fast blandt børn under 15 år og derved har mulighed for at opnå direkte kontakt med disse børn

I disse tilfælde, skal der indhentes børneattest, før den frivillige må begynde at udføre opgaver for institutionen. 

Der skal desuden indhentes børneattest, hvis den frivillige skal være i kontakt med børn enten: 

  • mere end en uge
  • mere end tre gange over en periode på tre måneder

I disse tilfælde skal der indhentes børneattest senest tre uger efter, at ovenstående er opfyldt, hvis tilknytningen skal fortsætte. De frivillige skal give samtykke til indhentelse af en børneattest.

Det er institutionens pligt at indhente de relevante børneattester. Ved samarbejde med foreninger, kan det aftales at foreningen indhenter børneattester, men institution bør sikre sig, at det er sket. 

Børneattesten kan bestilles digitalt hos politiet her.

Du kan læse mere om hvordan du indhenter børneattester på politiets hjemmeside.

Straffeattest

Registrering i Det Centrale Kriminalregister diskvalificerer ikke som udgangspunkt en frivillig fra at blive frivillig i Glostrup Kommune. Det er op til lederen af den enkelte institution at vurdere, om det forhold, som den frivillige er registreret for, har relevans for den opgave, der skal udføres. 

Institutioner bør dog altid bede om at se en straffeattest på frivillige, der i kraft af deres frivillighed har adgang til andre borgeres hjem eller ejendele (ved for eksempel en indsats på plejehjem eller lignende). 

Der kan ikke indhentes offentlig straffeattest, da frivillige ikke er ansat i Glostrup Kommune. Der kan derfor kun være tale om en privat straffeattest, som den frivillige selv skal hente hos politiet. Forholdene på en privat straffeattest slettes efter 2-5 år.