Hvis du er på overførselsindkomst (offentlige ydelser) kan dit frivillige arbejde få indflydelse på dine ydelser. Det er derfor vigtigt, at du spørger dem, der udbetaler din ydelse, om det konkrete frivillige arbejde kan have konsekvenser for din ydelse. Bed altid om at få en vurdering på skrift, så der ikke opstår tvivl om arbejdsforholdet senere. Husk også at få en ny vurdering, hvis det frivillige arbejdsforhold ændrer karakter - fx timeantal eller arbejdsdage.

Center for Frivilligt Socialt Arbejde har en fin oversigt over regler for frivillige på offentlige ydelser

Hvis du er medlem af en A-kasse kan du orientere dig her.