08 november 2021 kl. 15:27

Valg til Brugerbestyrelsen v/Glostrup Idrætsanlæg for perioden 1. januar 2022 – 31. december 2024

Valg af foreningsrepræsentanter til Brugerbestyrelsen v/Glostrup Idrætsanlæg finder sted på valgmøde torsdag den 25. november 2021, kl. 17.00 i Glostrup Fritidscenter, fællessal 1

Foreninger, der i den indeværende sæson har deres primære aktiviteter på Glostrup Idrætsanlæg kan deltage i valgmødet og opstille kandidater til Brugerbestyrelsen.

Kandidater til bestyrelsen kan opstilles ved fuldmagt, men der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.

På mødet kan vælges følgende repræsentanter samt stedfortrædere til Brugerbestyrelsen

  • 4 medlemmer fra idrætsforeningerne
  • 1 medlem fra øvrige foreninger

Valg til Folkeoplysningsudvalget for perioden 1. januar 2022 – 31. december 2024

Valg af foreningsrepræsentanter til Folkeoplysningsudvalget finder sted ved valgmøde torsdag den 25. november 2021, kl. 17.30 i Glostrup Fritidscenter, fællessal 1.

Repræsentanter fra godkendte folkeoplysende foreninger kan på mødet foreslå kandidater til Folkeoplysningsudvalget. I valgmødet kan deltage 2 repræsentanter fra hver forening.

Kandidater til Folkeoplysningsudvalget kan opstilles ved fuldmagt, men der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.

På mødet kan vælges følgende repræsentanter samt stedfortrædere til udvalget:

  • 2 fra foreninger, som tilbyder folkeoplysende voksenundervisning
  • 2 fra idrætsforeningerne
  • 1 fra børne- og ungdomsorganisationerne
  • 1 fra øvrige foreninger

Nærmere information om Folkeoplysningsudvalget på www.glostrup.dk/folkeoplysningsudvalget